Εκδόσεις

  • Ανάλυση περιβαλλοντικής απόκρισης και επανασχεδιασμός πεζόδρομου σε κέντρο Πόλης μελέτη περίπτωσης: Πεζόδρομος Άρμεν –Δήμος Δράμας
Ανάλυση περιβαλλοντικής απόκρισης και επανασχεδιασμός πεζόδρομου σε κέντρο Πόλης μελέτη περίπτωσης: Πεζόδρομος Άρμεν –Δήμος Δράμας
  • Κριτική ανάλυση βιοκλιματικής λειτουργίας, ανταπόκρισης στα περιβαλλοντικά δεδομένα και πρόταση βελτίωσης βιοκλιματικής λειτουργίας ενός τυπικού κτηρίου δημόσιας χρήσης μελέτη περίπτωσης: Κτηριακό συγκρότημα 3ου & 4ου Γενικού Λυκείου Δράμας
Κριτική ανάλυση βιοκλιματικής λειτουργίας, ανταπόκρισης στα περιβαλλοντικά δεδομένα και πρόταση βελτίωσης βιοκλιματικής λειτουργίας ενός τυπικού κτηρίου δημόσιας χρήσης μελέτη περίπτωσης: Κτηριακό συγκρότημα 3ου & 4ου Γενικού Λυκείου Δράμας
  • Ανάλυση περιβαλλοντικής απόκρισης και επανασχεδιασμός αύλειου σχολικού χώρου Β/θμιας εκπαίδευσης μελέτη περίπτωσης: Αύλειος χώρος σχολικού συγκροτήματος 2ου Γενικού Λυκείου -2ου Γυμνασίου Δράμας
Ανάλυση περιβαλλοντικής απόκρισης και επανασχεδιασμός αύλειου σχολικού χώρου Β/θμιας εκπαίδευσης μελέτη περίπτωσης: Αύλειος χώρος σχολικού συγκροτήματος 2ου Γενικού Λυκείου -2ου Γυμνασίου Δράμας