Κριτική ανάλυση βιοκλιματικής λειτουργίας, ανταπόκρισης στα περιβαλλοντικά δεδομένα και πρόταση βελτίωσης βιοκλιματικής λειτουργίας ενός τυπικού κτηρίου δημόσιας χρήσης μελέτη περίπτωσης: Κτηριακό συγκρότημα 3ου & 4ου Γενικού Λυκείου Δράμας

ISBN:978-618-83652-4-7

mhmes