Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας με θέμα: «100 Χρόνια Ελεύθερη Καβάλα - 100 Χρόνια Ελεύθερη Εκπαίδευση»

ISBN 978-618-81545-7-5

exofyllo