Διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Κριτική σκέψη δημιουργική μάθηση & έντεχνος συλλογισμός

ISBN 978-618-83652-0-9

dioik_ekp_cover