Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Κιουλάνης Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Πασχαλίδου Αννούλα

Γενικός Γραμματέας: Πατρωνίδου Δήμητρα

Ταμίας: Θεοδωρίδης Ραδής

Μέλος: Παναγιωτίδου Αναστασία

Μέλος: Σαλής Αναστάσιος

Μέλος: Σαμαρά Δέσποινα