Δήλωση Αποστολής

qqqΟ Επιστημονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος "eκπ@ιδευτικός κύκλος" είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προωθεί τη φιλοσοφία της ανοικτής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει μία σειρά δράσεων σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:

  • Η έκδοση του τετραμηνιαίου εκπαιδευτικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης eκπ@ιδευτικός κύκλος (ISSN:2241-4576) το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς και έχει στόχο να αναδείξει την επιστημονική γνώση και την έρευνα στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης
  • Η διοργάνωση του ετήσιου πανελλαδικού εφηβικού λογοτεχνικού διαγωνισμού «Γρηγόρης Πεντζίκης» (Εφηβικού Διηγήματος - Εφηβικής ποίησης) προκειμένου να προωθήσει την εφηβική λογοτεχνία.
  • Η ανάπτυξη συνεργασίας και η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και, εν γένει, δράσεων με άλλα σωματεία, πολιτιστικές κινήσεις, επιστημονικούς συλλόγους και ακαδημαϊκά ιδρύματα.
  • Η υλοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων επιμορφωτικού χαρακτήρα με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Η δημιουργία προϋποθέσεων σύσφιξης σχέσεων και ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ φορέων που έχουν ενδιαφέρον για τη Δια Βίου Μάθηση.