Κριτικές Επιτροπές


Καλλιτεχνική Επιμέλεια Διαγωνισμού: Γιαμαλής Νικόλαος


Κριτική Επιτροπή 4ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Πρόεδρος:
Χατζηδημητρίου Δήμητρα
Μέλη:
Δήμητρα Πατρωνίδου
Βασιλική Πετρά
Σταθάτος Βασίλειος
Μεσσής Βασίλειος
Μιχαηλίδου Ανδρομάχη
Μαλτέζου Δομνίκη
Κανταρά Ελένη
Χατζηιωαννίδης Ηρακλής
Μακρής Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδου Δέσποινα
Κυριαζίδης Δημήτριος

Κριτική Επιτροπή 3ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Πρόεδρος:
Χατζηδημητρίου Δήμητρα
Μέλη:
Γεωργία Μπακάλη
Δήμητρα Πατρωνίδου
Βασιλική Πετρά
Σταθάτος Βασίλειος
Μεσσής Βασίλειος
Μιχαηλίδου Ανδρομάχη
Μαλτέζου Δομνίκη
Κανταρά Ελένη
Χατζηιωαννίδης Ηρακλής
Μακρής Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδου Δέσποινα

Κριτική Επιτροπή 2ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Πρόεδρος:
Χρίστος Φαράκλας
Μέλη:
Δημήτριος Σφακιανάκης
Χατζηδημητρίου Δήμητρα
Γεωργία Βλαχοδήμου
Γεωργία Μπακάλη
Χίσσα Μαργαρίτα
Δήμητρα Πατρωνίδου
Βασιλική Πετρά
Ελένη Ιωαννίδου

Κριτική Επιτροπή 1ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Πρόεδρος:
Χρίστος Φαράκλας
Μέλη:
Δημήτριος Σφακιανάκης
Χατζηδημητρίου Δήμητρα
Γεωργία Βλαχοδήμου
Γεωργία Μπακάλη