Αφιερώματα

Έγραψαν για τον Γρηγόρη Πεντζίκη:

Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Προλόγισμα» (στο βιβλίο Το τέλος του μύθου...)

Γιώργος Αριστηνός, «Μικρές ιστορίες και μεγάλοι μύθοι», εφημ. Ελευθεροτυπία, ένθετο: Βιβλιοθήκη, τχ 656 (21.05.2011).

Γιώργος Αλισάνογλου, Κείμενο που διαβάστηκε κατά την παρουσίαση του βιβλίου Το τέλος του μύθου στο βιβλιοπωλείο Ιανός (Θεσσαλονίκη) στις 27.01.2011.

Παναγιώτης Δόικος, Κείμενο που διαβάστηκε κατά την παρουσίαση του βιβλίου Το τέλος του μύθου στο βιβλιοπωλείο Ιανός (Θεσσαλονίκη) στις 27.01.2011.

Μ. Μαλάμου, Για μια αυτοβιογραφία του ποιήματος. Κριτικό σημείωμα για τα βι-βλία Εκ των υστέρων. Κείμενα κριτικής (2004) και Πάτροκλος Γιατράς. Ένας ποιητικός ήρωας του Νάσου Βαγενά (2005), Αντί τχ 888 (09.02.2007) («Κριτική βιβλίου»).