Τόμος 1 | Τεύχος 1 | 2013

Τόμος 1 | Τεύχος 1 | Έτος 1 | 2013

  Πινακας Περιεχομενων  
       
  Editorial  
  Editorial
pdf
    Σπύρος Κιουλάνης 3 - 6
       
  Α΄ Μέρος
  Εκπαιδευτικές κοινότητες πρακτικής και επαγγελματική μάθηση στο νέο σχολείο.
    Ευγενία Αρβανίτη 8 - 29 
       
  Εφαρμογή της μεθόδου «έξι σκεπτόμενα καπέλα» του De Bono στη διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών: η περίπτωση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
    Ξανθή Χουλιάρα, Παναγιώτης Αντωνίου, Νικόλαος Διγγελίδης, Νικόλαος Βερναρδάκης, Σπύρος Κιουλάνης 30 - 46
       
  Διαθεματική προσέγγιση της ηγεσίας σε μαθητές δημοτικού μέσω της λογοτεχνίας και της φυσικής αγωγής.  
    Ανδρέας Αυγερινός, Καλλίτσα Τσιρογιάννη 47 - 67 
       
  Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία.  
    Πέτρος Κλιάπης 68 - 82 
       
  Η ανάγκη επιμόρφωσης του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας στις ΤΠΕ.  
    Σουλτάνα Κολέρδα, Κατερίνα Σαραφίδου, Αντώνης Σπυριδάκης 83 - 99 
       
  Οι ερευνητικές προσεγγίσεις για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών – Ζητήματα Μεθοδολογίας και προοπτικές της Έρευνας.
    Παντελής Δεμίρογλου 100 - 118 
       
  The on-line distance training of teachers on gender issues as a factor of blunting gender-defined attitudes and inequalities of the educational system.
    Αναστασία Παναγιωτίδου 119 - 129
 
  Β΄ Μέρος  
 
  Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών: Μελέτη περίπτωσης το Σχίσμα του 1054.
    Ιωάννα Κομνηνού, Ελένη Αθανασίου, Μαρία Διακογιώργη-Παπαποστόλου 131 - 149 
       
  ΤΠΕ και εργαστηριακή διδασκαλία. Δυο διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των νόμων των αερίων.
    Νικόλαος Κυριακόπουλος 150 - 171
       
  Πρωτογενής Παραγωγικότητα: Σχεδιασμός και Δόμηση Διδασκαλίας για τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου.
    Μαρία Καλαθάκη 172 - 185
    
  Συνολικό τεύχος  
  Συνολικό τεύχος
    Συνολικό τεύχος 1 - 185

eκπ@ιδευτικός κύκλος

ISSN:2241-4576
Δ/ντης Δ.Ε. Δράμας - ΣΕΠ ΕΑΠ
teuxos1

 Τόμος 5|Τεύχος 1|2017

 
SmallLogo