Τόμος 4 | Τεύχος 3 | 2016

Τόμος 4 | Τεύχος 3 | Έτος 4 | 2016

  Πινακας Περιεχομενων  
       
  Editorial
    Σπύρος Κιουλάνης 6 - 7
       
 

Εγχειρίδιο Μαθηματικών Έκτης Δημοτικού: H συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ, τα φυσικά του χαρακτηριστικά και το περιεχόμενό του, ως πεδία εφαρμογής της ετυμηγορίας των δασκάλων

    Μαστρογιάννης Αλέξιος 8 - 31
       
 

Απόψεις και αντιλήψεις των δασκάλων των Δημοτικών Σχολείων σε θέματα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

    Μαλέτσκος Αθανάσιος, Λυπίτκα Μελπομένη 32 - 49
       
  Νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες και Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας-Σημεία διεπαφής, αλληλοσυμπλήρωσης και προτροπής χρήσης ΤΠΕ
    Δημήτριος Ζέππος 50 - 61
       
 

Σχολικός εκφοβισμός - Η περίπτωση του θύτη. Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς και διδακτικές πρακτικές για τον περιορισμό του φαινομένου

    Δεμερτζή Τατιάνα, Κοψιδάς Οδυσσέας 62 - 70
       
 

Η επίδραση της αξιολόγησης σχολικής μονάδας στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου των επαγγελματικών λυκείων. Μελέτη στο 2ο ΕΠΑΛ του Ν. Ξάνθης

    Παπαστεφάνου Δημ. Ζαφείριος 71 - 95
       
 

Αλληλεπίδραση σχολείου, τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκησης μέσα από τυπικές, ημιτυπικές και άτυπες σχολικές πρακτικές γραμματισμού

    Ιωάννα Βορβή, Ευγενία Δανιηλίδου, Παπαγάλου Φωτεινή 96 - 108
       
 

Προσωπικότητα και Ψυχική Ανθεκτικότητα Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων

    Αποστολία Μπέκα, Δρ Αγγελική Λαζαρίδου 109 - 137
 
 

Κατασκευή και αξιολόγηση τρισδιάστατου παιχνιδιού για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην Α’ τάξη δημοτικού. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα

    Εμμανουήλ Φωκίδης, Ευφροσύνη Ξανθοπούλου 138 - 154
       
 

Η διαχείριση του χρόνου ως σημαντικής παραμέτρου για την αποτελεσματική διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών

    Τσέτσος Σταύρος  155 - 168
       
 

Η διαμόρφωση θετικού κλίματος ως παράγοντας αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής μονάδας και ο καταλυτικός ρόλος του διευθυντή

    Δρ Κατσαρού Ειρήνη, Πιτσιάβας Δημήτριος, Κάκκος Γεώργιος  169 - 186
       
 

ADDIE: Το διευρυμένο μοντέλο σχεδιασμού δράσεων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης

    Δρ Μπρίνια Βασιλική, Αυγερινός Δημήτριος  187 - 193
       
 

Δημιουργική ενεργοποίηση των μαθητών δια μέσου των τεχνών: Ο έντεχνος συλλογισμός (Artful Thinking) στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών

    Κομνηνού Ιωάννα, Σπαλιώρας Κωνσταντίνος  194 - 207
       
    
  Συνολικό τεύχος  
  Συνολικό Τεύχος
    Συνολικό τεύχος 1 - 207

eκπ@ιδευτικός κύκλος

ISSN:2241-4576
Δ/ντης Δ.Ε. Δράμας - ΣΕΠ ΕΑΠ
teuxos1

 Τόμος 5|Τεύχος 1|2017

 
SmallLogo