Καλωσήλθατε στον εκπ@ιδευτικό κύκλο!

Ο Επιστημονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος eκπ@ιδευτικός κύκλος είναι ένα σωματείο  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προωθεί τη φιλοσοφία της ανοικτής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες του Συλλόγου είναι:

  • Η έκδοση του τετραμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης eκπ@ιδευτικός κύκλος (ISSN:2241-4576) το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς και έχει ως στόχο να αναδείξει την επιστημονική γνώση και την έρευνα στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Το Περιοδικό παρέχει άμεση και ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του, υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων και καθιστώντας διαθέσιμα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. Τα θεματικά πεδία του περιοδικού είναι: η Γενική, Τεχνολογική, Ειδική Εκπαίδευση, Θέματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας, η χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία, η Διοίκηση της Εκπαίδευσης, η Διά Βίου Μάθηση, η Εκπαίδευση Ενηλίκων, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η Διαδικτυακή Μάθηση. Το Περιοδικό εκδίδεται από τον Απρίλιο του 2013. Ιδρυτής, Από τον Αύγουστο του 2017 το περιοδικό απέκτησε διεθνή χαρακτήρα, καθώς δημοσιεύει άρθρα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
  • Η διοργάνωση του Πανελλαδικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Εφηβικού  Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης». Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που φοιτούν σε σχολεία της Ελλάδας, καθώς και σε ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού.
  • Οι εκδόσεις Βιβλίων επιστημονικού περιεχομένου και εν γένει συγγραμμάτων που προάγουν την επιστήμη και τον πολιτισμό, συλλογικών ή ατομικών, καθώς και μεταφράσεων αντιστοίχων ξενόγλωσσων συγγραμμάτων, τα οποία μπορούν να εκδίδονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (ebooks).
  • Η διοργάνωση Συνεδρίων, Συμποσίων και επιμορφωτικών δράσεων, η βασική ιδέα των οποίων απομακρύνεται από τη φιλοσοφία της παραδοσιακής εισήγησης διδακτικών προτάσεων, καθώς προσεγγίζει και αναδεικνύει ανακοινώσεις με βιωματικό χαρακτήρα που εφαρμόζονται σε ομάδες συνέδρων/εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις βιωματικές δράσεις.
  • Η υλοποίηση προγραμμάτων που προάγουν την καινοτομία στην εκπαίδευση στους τομείς της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, και που να αφορούν στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στο περιβάλλον, στην αγωγή υγείας, στον πολιτισμό, κ.ά. Η συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, αναφορικά με την επικέντρωση σε νέους, αποτελεσματικούς και σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας. Η συνεισφορά στην προώθηση της φιλοσοφίας της δια βίου μάθησης και Ανοικτής Εκπαίδευσης.